SIKCA SORULAN SORULAR

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 numaralı yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedelle ile birlikte verilecek olan izindir.
Bütün bu şartlara uygunluk tespiti yapıldığında; Yol, viyadük, köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu gibi tesislere Su deposu, su hattı, jeotermal kaynak arama gibi tesislere Baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu gibi tesislere Belgeli doğalgaz arama, belgeli petrol arama gibi tesislere Güvenli patlayıcı madde merkezi, güvenlik ve savunma merkezi gibi tesislere Atık su merkezi, doğalgaz boru hattı gibi tesislere Hastane, sağlık merkezi gibi tesislere Baraj, gölet gibi tesislere Spor sahas
Orman izinleri ile ilgili başvuru yapan kişiler öncelikle ormanlık alanda bulunacakları faaliyetin işleyişine dair bir durum belgesi hazırlamalı, bakanlıkça hazırlanan işletme muvafakati almalıdır. Ön izin alındıktan sonra ise özellikle bina ve yol yapımı aşamasında ölçekli vaziyet planları ile imar planı ve röleve planlarının, bunların yanı sıra ÇED olumlu belgesinin Orman İdaresi’ne verilmesi şartı vardır. Ön izin bitiminde ise heyetlerin gerekli incelemeleri yaparak olumlu rapor vermesi sonucunda, kesin izin alınabilir