Vizyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Globalleşen Dünyada fırsatları iyi değerlendirerek, istikrarlı bir finansal performans ile Ülkemizde faaliyet gösteren kalıcı güvenli ve saygın bir firma olmak.

Serbest Orman Mühendisliği alanında 2018 yılndan beri faaliyet göstermekteyiz.
- Özellikle genç Orman Mühendisi adaylarının ufkunu açarak, ülke ormancılığının geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kuşak yaratmak.
-Tüm meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlayacak etkin eğitim programlarına katılmalarını sağlayarak, kişisel gelişimi artırmak.
- Sektörün gelişmesi için gerekli araç gereç ve bilgi sistemlerinin kullanılmasını geliştirmek, sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak.
- Meslek yasamızın biran önce uygulamaya geçmesi için gereken çabanın gösterilmesi ve yasaya destek veren sivil toplum örgütlerine destek vermek,
Vizyonumuzu oluşturmaktadır...